type-icon

Dataset

Zoeken

7 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
 • Provinciale indeling van Nederland op basis van topografische grenzen. Door deze indeling zijn de Ijsselmeerpolders, de Waddeneilenden en de Waddenzee als zelfstandige eenheden herkenbaar. Dit is &quo...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Overijssel
 • LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Hum...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • De provinciale strooiroutes bevat de dekking van provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit en de dekking door derden. Bij het uitvoeren van de strooiroutes worden fietspaden eveneens meegeno...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Gelderland
 • De indeling van Nederland in twaalf provincies. Niet meegenomen in deze kaart zijn de openbare lichamen die direct onder de rijksoverheid vallen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden). De pro...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Overijssel
 • Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft Deloitte voor het tweede jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bi...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Sinds 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te ...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)

Filter je resultaten