Datasets

9 datasets

 • Een overzicht van een onderzoek HIV/AIDS lokaal personeel.

  Data eigenaar: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Rijk)
  Bijgewerkt: 10-07-2023
  Thema:
  • Internationaal
 • Dataset

  Vactures ABD

  Bureau ABD publiceert jaarlijks geaggregeerde informatie over personeelssamenstelling, vacatures, mobiliteit, etc. van de ABD-doelgroep. Staat op www.algemenebestuursdienst.nl. De onderliggende data z...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Bestuur
 • Overzicht van mutaties BZK-personeel: in- en uitdiensttredingen, inhuur externen BZK (gegevens afkomstig uit PMS/IDM). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Bestuur
 • Bureau ABD publiceert jaarlijks geaggregeerde informatie over personeelssamenstelling, vacatures, mobiliteit, etc. van de ABD-doelgroep. Staat op www.algemenebestuursdienst.nl. De onderliggende data z...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Bestuur
 • Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, even...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Voortgezet onderwijs
 • Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals d...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema:
  • Voortgezet onderwijs
 • Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per onderwijstype, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk g...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema:
  • Overige vormen van onderwijs
 • Het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar leeftijd (4-14 jaar), weergegeven per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 30-08-2020
  Thema:
  • Basisonderwijs
 • Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de g...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 30-08-2020
  Thema:
  • Onderwijs en wetenschap