Datasets

50 datasets

 • Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijk...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
 • Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan klimaat diensten t.b.v. klimaatdoelen een vergoeding kan worden verleend. Zones om water tijdelijk vast te houden zoda...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
 • Dataset

  Peilbesluiten

  Deze kaart laat peilbesluiten zien. In een aantal zeer waterrijke gebieden is het zinvol om mensen zekerheid te bieden over het waterpeil. Dit bepaalt onder meer de bewoonbaarheid en bewerkbaarheid va...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Water
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Bevat locaties van oppervlaktewater meetstations met specifieke stationsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor hoog- en laagwater infosystemen. Tevens zijn van diverse stations over langere peri...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Jaarlijks kunnen de zwemwaterlocaties in regionale wateren worden vastgesteld middels een partiële herziening van het Waterplan. Na vaststelling zullen deze locaties worden gecontroleerd op zwemwaterk...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
  • Water
 • Het werkingsgebied 'Behoud en herstel watersystemen' is gebaseerd op het Provinciaal milieu- en waterplan. Dit is gebaseerd op: -waterlopen met de functie waternatuur, -(natte) ecologische verbindings...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 16-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Onderdeel van de Functiekaart water van het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015. Deze locaties hebben de functie ‘oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van water voor menselijke consumptie’.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
 • Bij lage afvoer van de Rijn of door een hoge waterstand op zee (door storm) kan zout water vanuit de Nieuwe Waterweg het hoofdwatersysteem opkomen. Inlaatpunten kunnen daardoor verzilten. Deze lijnen ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • Op deze punten kunnen de waterschappen zoet water in het regionale oppervlaktewatersysteem (ow) inlaten.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • Het water dat in deze gebieden wordt ingelaten komt uit het hoofdwatersysteem, in de legenda is te zien uit welk deel van het hoofdwatersysteem het water afkomstig is.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water

Filter je resultaten