Datasets

36 datasets

 • Services zonder versienummer kunnen en worden continu aangepast en dus niet via releases.Wanneer afnemers van deze services gebruik maken, werken zij altijd met de laatste versie van de service.(NB) A...

  Data eigenaar: Prorail (Rijk)
  Bijgewerkt: 23-09-2023
  Thema:
  • Spoor
 • Deze kaart geeft de ligging van de olie- en gasvelden in Nederland aan. Verder is onder andere opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaatsvindt (heeft plaats gevond...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geschiktheid van gasvelden voor gasopslag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart gasopslag in lege gasvelden.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Kolenkalk

  Het gebied waarin mogelijk elektriciteit kan worden opgewekt uit de Kolenkalk Groep in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart elektriciteit uit geothermie...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Kaartlaag geeft aan waar kansen liggen voor toepassingen van geothermie. Is onderdeel van kaart: "voorkeurskaart toekomstig gebruik Drentse (diepe) ondergrond" uit de structuurvisie ondergrond.Geother...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Beleidskaart aangaande de toepasbaarheid van WKO systemen in een tweetal ondergrondse zones.(WKO= Warmte Koude Opslag). Deze kaart maakt deel uit van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) van 9 ma...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart bevat 1 lijn, die noord en zuid Zeeland van elkaar scheidt. De grens ligt ter hoogte van de Oosterschelde. Voor zowel geothermie, als voor gaswinning (Schaliegas, ECBM) geldt dat er (globaa...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Cultuur en recreatie
  • Bodem
 • Deze dataset toont verschillende aspecten van de geactualiseerde Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2021) en gerelateerde bestanden, zoals: de bodemtypen; de gebieden waar associatie...

  Data eigenaar: Wageningen UR (Overig)
  Bijgewerkt: 12-09-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • Het 3D ondergrond model biedt de gemeente inzicht in de ondergrond van de gemeente Utrecht. Het is een collectie van datasets die samen de ondergrond vormen. De databronnen die worden gebruikt komen u...

  Data eigenaar: Utrecht (Gemeente)
  Bijgewerkt: 10-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Water kan op veel plekken geborgen worden, waaronder in de ondergrond. Waterberging in onverzadigde zone kan bepaald worden door het verschil tussen de grondwaterstanden en AHN te bepalen. Hieraan is ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-11-2022
  Thema:
  • Bodem

Filter je resultaten