Datasets

1 dataset

  • Een overzicht met toezichtgegevens op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is de marktverstorende werking benoemd in a...

    Data eigenaar: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
    Bijgewerkt: 06-04-2022
    Thema:
    • Ruimte en infrastructuur

Filter je resultaten