Datasets

5 datasets

 • Deze dataset toont verschillende aspecten van de geactualiseerde Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2021) en gerelateerde bestanden, zoals: de bodemtypen; de gebieden waar associatie...

  Data eigenaar: Wageningen UR (Overig)
  Bijgewerkt: 07-03-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • Contour van de stroomgebieden vaarwegen in Nederland geknipt naar Rijkswaterstaat beheergebieden.

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-12-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Contour Nederlands deel van de Noordzee kust ten behoeve van productie Bathymetrie van de binnenwateren tot een 5 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrogr...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-12-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Contour Nederlands deel van de Noordzee kust ten behoeve van productie Bathymetrie ondieper dan 10 m LAT, tot een 20 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydr...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-12-2022
  Thema:
  • Bodem
 • De Archeologische Monumenten Kaart 2014 (AMK 2014) bevat een overzicht anno 2014 van archeologische terreinen in Nederland. De AMK wordt sinds 2014 niet meer bijgehouden door de Rijksdienst voor het C...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu