Datasets

54 datasets

 • De belasting als gevolg van straling (Elektromagnetische veldsterkte in microTesla (µT)) van hoogspanningslijnen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. De gevoelige bestemmingen ...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Industrie
 • De belasting als gevolg van straling (Elektromagnetische veldsterkte in microTesla (µT)) van hoogspanningslijnen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de versch...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Industrie
 • De belasting als gevolg van straling (Elektromagnetische veldsterkte in microTesla (µT)) van hoogspanningslijnen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren en op kaarten weergegeven....

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Industrie
 • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Er is onderscheid gemaakt in bovenleiding (B) en onderleiding...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Industrie
 • Plaatsgebonden Risicocontouren als gevolg van gevaarlijke stoffen zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • De plaatsgebonden risicocontouren 10-6, als gevolg van bedrijven (inrichtingen en installaties) met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
 • Plaatsgebonden Risicocontouren als gevolg van gevaarlijk transport langs wegen zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemm...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Plaatsgebonden Risicocontouren en invloedsgebied groepsrisico externe veiligheid als gevolg van gevaarlijke stoffen langs wegen zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woning...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • De plaatsgebonden risicocontour 10-6, als gevolg van bedrijven met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Doel is inzicht in k...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
 • 98 Percentiel contouren met bijbehorende GES waarden bij geur- en/of stankeenheden (Geurbelastingcontouren in ge/m3 of ouE/m3) van bedrijven in de provincie Utrecht. De geurbelasting als gevolg van ...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 19-01-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's