Datasets

9 datasets

 • Geluidbelastingkaart 2021 van de belangrijke Nederlandse rijks- en provinciale wegen. De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden). Met deze geluidbelastingkaart wor...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 29-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidbelastingkaart 2021 van de belangrijke Nederlandse spoorwegen. De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden). Met deze geluidbelastingkaart wordt invulling gege...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 17-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidbelastingkaart 2021 voor belangrijke Nederlandse luchthavens (Schiphol). De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden). Met deze geluidbelastingkaart wordt invul...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidbelastingkaart 2021 van de Nederlandse agglomeratiegemeenten. De kaart toont de geluidbelasting gedurende de nacht (Lnight) en 24-uur (Lden), binnen een agglomeratie, die wordt veroorzaak door: ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 17-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor (de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden, 23.00 tot 7.0...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze geluidskaart laat zien hoeveel geluid het verkeer op een snelweg maakte in 2016. De kaart geeft de gemiddelde geluidswaarde van alle nachtperioden (23.00 tot 7.00 uur) weer. Op de kaart staan all...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Geluidkaart 2016 voor Schiphol in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor Schiphol (berekend volgens gewogen geluidbelasting over de nacht - Lnight) wordt invulling gegeven ...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidkaart 2016 voor het Nederlandse hoofdspoor in het kader van de Regeling omgevingslawaai. Met de geluidkaart voor het hoofdspoor wordt invulling gegeven aan de eisen uit de Wet milieubeheer die v...

  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 23-03-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu