Datasets

6 datasets

 • De schouw is het toezicht op waterstaatswerken als watergangen en waterkeringen. De schouw wordt in de regel uitgevoerd door het waterschap. Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de on...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Bijgewerkt: 19-07-2023
  Thema:
  • Water
 • De legger Wateren geeft inzage in de beheer- en onderhoudsverplichtingen van wateren en ondersteunende waterstaatswerken (zoals gemalen, duikers en stuwen). Het gaat hierbij om de verplichtingen waaro...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 12-04-2023
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Duiker

  Een kokervormige constructie, eventueel met een verhoogd/verlaagd middengedeelte, met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de wate...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Waterschap Rivierenland legt essentiële informatie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen qua ligging, afmeting, vorm en constructie vast in de legger. Deze kaartlaag bevat de vastgestelde l...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 22-07-2022
  Thema:
  • Water
 • Zonering (waterstaatkundig): Een zone gelegen langs/op een oppervlaktewater/waterkering met een juridische status die uit de keur voortvloeit. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Water
 • Zonering (waterstaatkundig): Een zone gelegen langs/op een oppervlaktewater/waterkering met een juridische status die uit de keur voortvloeit. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Water