type-icon

Dataset

Zoeken

13 datasets

 • Het bestand CBSpostcode4 bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (1234). In augustus 2019 zijn gegevens over de jaren 2015, 2016, 2017 aangevuld en is 2018 toegevoegd. Lees v...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens per 500 meter bij 500 meter vierkant. In oktober 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en is 2019 toegevoegd. Lees voor m...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens per volledige postcode. In augustus 2019 zijn gegevens over de jaren 2015, 2016, 2017 aangevuld en is 2018 toegevoegd. De gegevens zijn standgege...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens per 100m x 100m vierkant. In oktober 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en is 2019 toegevoegd. Lees voor meer informat...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Werkzame personen en fte (vanaf 2003) naar sector, geslacht, leeftijdsklasse, vol-deeltijd, loonklasse, provincie.

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Werk
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2012/52/2012-bevolkingskernen-in-nederland...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/13/bevolkingskernen-in-nederland-2011

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Hum...

  Bijgewerkt: 28-11-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar gewicht uit de gewichtenregeling primair onderwijs en naar leeftijd van de leerling (4-14 jaar). Het aantal leerlingen wordt per hoofdvestiging, nevenv...

  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema: Basisonderwijs
  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals d...

  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema: Voortgezet onderwijs
  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs

Filter je resultaten