Datasets

4 datasets

 • De dataset geeft de potentiele energie weer die uit biomassa kan worden gewonnen (jaarlijkse bijgroei). Er wordt onderscheid gemaakt in 4 stromen: Wegbermen, bos en bomen, natuurgraslanden en heide. D...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Ecologische - multifunctionele verbinding.Een ecologische verbinding is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of h...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Historische kaart, situatie rond 1950 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Historische kaart, situatie rond 1900 van bos, heide/hoogveen, water en stedelijk gebied in Drenthe.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu