Datasets

119 datasets

 • Toegekende Laagvlieggebieden voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militaire luchtvaart en het naderingsgebied voor Schiphol.

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geluidcontour Lnight gekarteerde wegdelen i.h.k.v. Eu-richtlijn omgevingslawaai. De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd d...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Transport
 • Geluidcontour Lnight gekarteerde wegdelen i.h.k.v. Eu-richtlijn omgevingslawaai. De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd d...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Transport
 • Geluidcontouren Lden gekarteerde wegdelen i.h.k.v. Eu-richtlijn omgevingslawaai. De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd do...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Transport
 • Beperkingengebieden in verband met geluid. Het luchtverkeer naar en van de luchthaven brengt geluidbelasting met zich mee voor de omgeving. Deze geluidbelasting is in het Milieueffectrapport in beeld ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Gezoneerde geluidspolygonen om industrieterreinen in Overijssel. Deze polygonen zijn gesitueerd conform de Wet geluidhinder. De zonering is door de gemeentes vastgesteld. Niet alle industrieterrein g...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Op grond van de luchtvaartwet is bepaald waar de geluidszones rond binnenlandse vliegvelden liggen. De overheid heeft de geluidszones in hoofdzaak vastgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden van...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Op grond van de luchtvaartwet is bepaald waar de geluidszones rond binnenlandse vliegvelden liggen. De overheid heeft de geluidszones in hoofdzaak vastgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden van...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Deze kaarten vormen een onderdeel van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en bevatten de milieubeschermingsgebieden voor stilte van de provincie. Voor de productie van deze kaarten is uitgeg...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Het beperkingengebied van de luchthaven Schiphol inclusief de 20 KE-contour.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten