Datasets

150 datasets

 • Toegekende Laagvlieggebieden voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militaire luchtvaart en het naderingsgebied voor Schiphol.

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 28-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peilja...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • zone rondom Natura2000 gebieden, tijdens broedseizoen en buiten broedseizoen

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In 2023 publiceert het RIVM een rapport dat verslag doet van een test van zelfbouwgeluidmeters. Deze dataset bevat de meetdata waarop de bevindingen van het rapport zijn gebaseerd. Het zijn gemiddelde...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 02-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze dataset bevat de geluidgegevens waarop de analyse voor het Citizen Science onderzoek van op PAMV is gebaseerd. Metingen van geluidmeters van deelnemers zijn door het RIVM gekoppeld aan vluchtgege...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Geluidcontour Lnight gekarteerde wegdelen i.h.k.v. Eu-richtlijn omgevingslawaai. De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd d...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Transport
 • Geluidcontouren Lden gekarteerde wegdelen i.h.k.v. Eu-richtlijn omgevingslawaai. De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd do...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Transport
 • Beperkingengebieden in verband met geluid. Het luchtverkeer naar en van de luchthaven brengt geluidbelasting met zich mee voor de omgeving. Deze geluidbelasting is in het Milieueffectrapport in beeld ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Op grond van de luchtvaartwet is bepaald waar de geluidszones rond binnenlandse vliegvelden liggen. De overheid heeft de geluidszones in hoofdzaak vastgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden van...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten