Datasets

161 datasets

 • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peilja...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Deze kaart toont de berekende nachtelijke geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van wegverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgend...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van treinverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsb...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt: rijkswegen...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland afkomstig van wegverkeer, op een resolutie van 10 meter. Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbro...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van passerende treinen.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur....

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Weergave middels geluidscontouren van de geluidsbelasting Lden (24-uurs gemiddelde) in 2016 van de wegen die in beheer waren bij Rijkswaterstaat op 31-12-2016. Geeft alleen de huidige situatie in 2016...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-12-2022
  Thema:
  • Transport
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten