Datasets

10 datasets

 • Dataset

  Energieverbruik

  Feature service van particulier en zakelijk energieverbruik o.b.v. CBS (2014) in Provincie Zuid-Holland per buurt en per postcode-6. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Lucht
 • Brongegevens - Eigendom langs rijks-, provinciale en spoorwegen. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eve...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen in de warmtetransitie is aquathermie. In deze landelijke studie hebben CE Delft en Deltares een inschatting gemaakt van de pot...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Lucht
  • Natuur en milieu
  • Bodem
  • Water
 • Deze kaart toont de gemiddelde energiebesparingspotentie onder koopwoningen op verschillende regionale niveaus.

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Cultuur en recreatie
 • De dataset bevat informatie over verbruik en opwek van energie per postcode4-gebied (2013)

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat de breuken op het niveau van het Trias (NLOG.nl). Het Trias is een periode in de geologische tijdschaal van ongeveer 251,9 tot 201,3 miljoen jaar geleden (Ma). De naam wordt in de st...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Ligging van de breuken op het niveau van de formatie van Breda. De Formatie van Breda of Breda Formatie (sic, afkorting: BR) is een geologische formatie in de ondergrond van Nederland. De formatie bes...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Deze kaart geeft de ligging van de breuken binnen de formatie van Brussels Zand aan. De formatie van Brussels Zand is een geologische formatie in de ondergrond van het centrale deel van België. De for...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Bij hoge temperatuur opslag (HTO) word een doorlatend pakket gebruikt om (een overschot aan) warm water op te slaan, zodat het onttrokken kan worden op het moment dat dit nodig is. Meestal wordt gebru...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Bij hoge temperatuur opslag (HTO) word een doorlatend pakket gebruikt om (een overschot aan) warm water op te slaan, zodat het onttrokken kan worden op het moment dat dit nodig is. Meestal wordt gebru...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-06-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening