Datasets

1 dataset

  • De dataset geeft de potentiele energie weer die uit biomassa kan worden gewonnen (jaarlijkse bijgroei). Er wordt onderscheid gemaakt in 4 stromen: Wegbermen, bos en bomen, natuurgraslanden en heide. D...

    Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
    Bijgewerkt: 05-10-2022
    Thema:
    • Natuur en milieu