Datasets

10 datasets

 • Gebieden voor de winning van aardgas en aardolie. Streekplan Drenthe, kaart B.2.1.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Zoutwinlocaties

  In Twente bevindt zich op een diepte van 350 tot 500 meter een laag steenzout. Sinds 1933 wordt in de omgeving van Hengelo en Enschede zout gewonnen door AkzoNobel. Schoon water wordt naar beneden gep...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Dataset met gegevens over ontgrondingen ten behoeve van het project INSPIRE, thema "Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage eenheden".

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Kaart geeft de locatie aan waar geinduceerde bevingen hebben plaatsgevonden. Geinduceerde bevingen zijn door menselijk handelen veroorzaakt, vaak als gevolg van gaswinning. Dit bestand is verkregen va...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset met gegevens over ontgrondingen ten behoeve van het project INSPIRE, thema "Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage eenheden".

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Dataset met gegevens over ontgrondingen ten behoeve van het project INSPIRE, thema "Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage eenheden".

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Locatie voor de winning van zand. Streekplan Drenthe, kaart B.2.1.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de plaatsen aangegeven waar delfstoffenwinning plaatsvindt, zoals de centrale zandwinpla...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Voormalige zandwinplas. Waardevol voor vogels en/of planten. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 7.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Goederenoverslagstation, zandwinput, dagrecreatie, stortplaats en helikopteropstappunt. Streekplan Drenthe, Functiekaart.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie