Datasets

23 datasets

 • Dit bestand geeft de in Drenthe aanwezige essen aan varierend van zeer waardevolle es, waardevolle es en overige es tot bebouwde es.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Dataset

  Marke

  Deze kaart geeft de (soorten) grenzen van de marken in Drenthe weer, zoals greppels, houtwallen en waterwegen..De boermarke, marke of mark(e)(genootschap) is een eeuwenoude vereniging van een groep gr...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Dataset

  Markesteen

  Deze kaart geeft de markestenen in Drenthe weer. De boermarke, marke of mark(e)(genootschap) is een eeuwenoude vereniging van een groep grondeigenaren die de gemeenschappelijke eigendommen van die gro...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uit...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Dataset

  Markegrens

  Deze kaart geeft de (soorten) grenzen van de marken in Drenthe weer, zoals greppels, houtwallen en waterwegen..De boermarke, marke of mark(e)(genootschap) is een eeuwenoude vereniging van een groep gr...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terrei...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Harde grens stad en land.Op kaart 2B: Kernkwaliteit landschap, is bij de stadsranden van Assen, Hoogeveen en Meppel een hard...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Geopark De Hondsrug. De Hondsrug is onder auspicien van UNESCO aangewezen als eerste European Geopark van Nederland. Deze sta...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Beekdalen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004. Dit bestand geeft de in Drenthe aanwezige essen aan varierend van zeer waardevolle es, waardevolle es en overige es tot bebouwde es.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid