Dataset

Zoeken

1 dataset

  • Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nederland: Datum van monster, RWZI code, RWZI naam, SARS...

    Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
    Bijgewerkt: 13-09-2021
    Thema: Gezondheidsrisico's