Datasets

31 datasets

 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Energie Transitie Park.De provincie Drenthe verwacht van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-syst...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Geeft de ligging van bedrijven met mogelijk grote hoeveelheid restwarmte.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 06-07-2022
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • In deze tabel worden alle bedrijven bedrijven geteld die gedurende het verslagjaar op enig moment werknemers in dienst hadden.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Werkgelegenheid
 • Dataset

  BP VIG-historie

  Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen bij verschillend gebruik in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaande link ...

  Data eigenaar: Eindhoven (Gemeente)
  Bijgewerkt: 06-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bedrijven op bedrijventerreinen vallend onder het Besluit risico's zware ongevallen.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-09-2023
  Thema:
  • Economie
 • Dit is de bedrijventerreinen dataset (vastgesteld in 2021) verrijkt met klimaatdata. De klimaatdata die op zijn genomen in deze laag zijn: hittestress, wateroverlast, hoeveelheid groen en hoeveelheid ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-09-2023
  Thema:
  • Economie
 • Inhoud: Link naar de 'digitale bedrijvengids', een ArcGis-online kaart met de vestigingen en van bedrijven en instellingen. Er kan een selectie gemaakt worden naar branche. De vestigingen zijn van die...

  Data eigenaar: Groningen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 28-08-2023
  Thema:
  • Economie
 • Inhoud: Vestigingen van en banen bij bedrijven en instellingen per bedrijventerrein, kantoorlocatie, kennisinstellingen, totaal en de binnenstad, 2012 en 2017 tot en met 2022, peildatum 1 april. Beper...

  Data eigenaar: Groningen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 08-08-2023
  Thema:
  • Economie

Filter je resultaten