Dataset

Zoeken

6 datasets

 • In deze tabel worden vanaf het eerste kwartaal van 2015 gegevens over individuele pensioenfondsen getoond. De tabel bevat onder andere gegevens over de beleidsdekkingsgraad, het rendement en de belegg...

  Data eigenaar: De Nederlandsche Bank
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Financieel toezicht
 • In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de modified duration van de vastrentende waarden van pensioenfondsen getoond. De modified duration geeft de waardeverandering van de vastrentende waarden weer ...

  Data eigenaar: De Nederlandsche Bank
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Financieel toezicht
 • In deze tabel wordt vanaf het jaar 2007 het belegd pensioenvermogen uit tabel 'Belegd vermogen voor risico pensioenfondsen' uitgesplitst naar beleggingen in euro en beleggingen in andere valuta.

  Data eigenaar: De Nederlandsche Bank
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Financieel toezicht
 • In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de beleggingen in vastrentende waarden uitgesplitst naar risicoklasse. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de kredietwaardigheid van deze bel...

  Data eigenaar: De Nederlandsche Bank
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Financieel toezicht
 • In deze tabel worden vanaf het jaar 2007 de derivatenposities getoond. Het gaat hierbij om de marktwaarde van de derivaten aangehouden voor risico van het pensioenfonds.

  Data eigenaar: De Nederlandsche Bank
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Financieel toezicht
 • In deze tabel wordt vanaf het jaar 2007 een specificatie van de marktwaarde van beleggingen voor risico van het pensioenfonds, incl. en excl. derivaten, weergegeven.

  Data eigenaar: De Nederlandsche Bank
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Financieel toezicht