Dataset

14 datasets

 • Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • Deze omhullende van het historische Digitaal Topografisch Bestand geeft aan binnen welk gebied het DTB is ingewonnen. Ook is de inwindatum van de topografie van topografische elementen per vlak aangeg...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Transport
  • Water
  • Bodem
 • Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • Grens waterschap Wdodelta

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Referentiepunt

  Definitiepunt dat gebruikt wordt als referentie aanduidingToelichtingVoorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalenHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • Het Bareboat Register geeft een overzicht van zeeschepen met een buitenlandse eigenaar die bedrijfsmatig onder Nederlandse vlag varen. Het register wordt bijgehouden door de ILT en wordt regelmatig bi...

  Data eigenaar: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • Ankergebieden op Noordzee. Alle vastgestelde ankergebieden op de Noordzee, inclusief ankergebieden nabij vaargeul en ankergebieden voor Nederlandse havens.

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
  • Organisatie en beleid
  • Transport
 • Dataset

  Dijkvak

  DefinitieDeel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • Puntinformatie van voorkomen biezenbestanden in R8 waterlichamen. Nadere informatie via https://puc.overheid.nl/ zoek daar op PUC_624975_31 (2012) PUC_628503_31 (2018) PUC_628499_31 (2019) PUC_62849...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water