Dataset

Zoeken

15 datasets

 • Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van de onderwijsresultaten voor de vestigingen in het voortgezet onderwijs in Nederland. De onderliggende onderwijsresultaten vo vormen ...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Voortgezet onderwijs
 • De consumentenprijsindices (CPI's) voor alle huishoudens, werknemers- gezinnen met laag en hoog inkomen berekend door het CBS met 1995 als basisjaar, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goe...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Markttoezicht
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • De Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis is een jaarlijks terugkerende verplichting. Met de Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis verantwoorden WTZi-toegelaten instelling, jeugdhulpa...

  Data eigenaar: Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Zorg en gezondheid
 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het o...

  Data eigenaar: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Verkeer
 • Deze dataset geeft alle data weer die opgenomen en gebruikt zijn voor/bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van tien politieke partijen door het Centraal Planbureau (CPB), en op 1 maart 20...

  Data eigenaar: Centraal Planbureau
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Parlement, Rijksoverheid, Overige economische sectoren, Begroting
 • Op deze pagina vindt u het bestanden met het (eind)oordeel van besturen, scholen en afdelingen. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiĆ«le beheer bij besturen. ...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Financieel toezicht, Onderwijs en wetenschap, Basisonderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Overige vormen van onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Dataset

  Schoolweging PO

  De schoolweging gebruiken wij als we de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordelen. In het onderwijsresultatenmodel dat op 1 augustus 2020 in gaat, gebruiken we de gemiddelde schoolwe...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Basisonderwijs
 • De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen. We beoordelen daarnaast het financieel beheer en kwaliteitszorg en ambitie bij besturen. Besturen van s...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Onderwijs en wetenschap, Basisonderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Overige vormen van onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Ondernemersplein biedt ondernemers volledige en up-to-date informatie van de overheid. Aangevuld met wet- en regelgeving, subsidies en evenementen. Gemaakt door een gezamenlijke overheidsredactie. Dez...

  Data eigenaar: Kamer van Koophandel
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Rijksoverheid, Ondernemen, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden

Filter je resultaten

Status (1)
Toegang (1)
Data classificaties (1)
Taal van de metadata (2)