Dataset

Verkaufsbücher

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nationaal Archief (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods zijn. De administratie hiervan staat in de zogeheten Verkaufsbücher die het Nationaal Archief bewaart.

De bijgehouden administratie in de Verkaufsbücher bevat de adressen en de namen van de oorspronkelijke eigenaren, de betrokken makelaars en de oorlogskopers. Met daarbij de verkoopprijzen.

In juli 2019 heeft een team van het Nationaal Archief en het Kadaster de transacties uit de Verkaufsbücher als linked data gekoppeld aan de data uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) van het Kadaster. Hierdoor worden deze onrechtmatige verhandelingen letterlijk in kaart worden gebracht. De resultaten zijn te zien in de online labomgeving PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) van het Kadaster. Het Nationaal Archief gebruikt dit platform om de linked data te koppelen aan (de geaggregeerde) BAG-gegevens die bij het Kadaster liggen.

Bestemmingspagina: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/open-data/open-data-indexen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

Verkaufsbücher

ZIP CC-0 (1.0)

De gegevens uit de Verkaufsbücher zijn beschikbaar in het bestand Verkaufsbucher_NBI Archief-mei-2019.zip Dit bestand bevat een .csv bestand met de data en een .txt bestand met een toelichting. Deze data is beschikbaar gesteld onder een CC0 verklaring.

Verkaufsbücher / Kadaster Sparql - API Endpoint

SPARQLQ CC-0 (1.0)

In juli 2019 heeft een team van het Nationaal Archief en het Kadaster de transacties uit de Verkaufsbücher als linked data gekoppeld aan de data uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) van het Kadaster. Hierdoor worden deze onrechtmatige verhandelingen letterlijk in kaart worden gebracht. De resultaten zijn te zien in de online labomgeving PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) van het Kadaster. Het Nationaal Archief gebruikt dit platform om de linked data te koppelen aan (de geaggregeerde) BAG-gegevens die bij het Kadaster liggen.

Deze gecombineerde data is via een Sparql - API Endpoint te bevragen