Dataset

Indicatoren Wonen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Utrecht (Gemeente)
Bijgewerkt 15-08-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Huisvesting
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Wonen' vindt u informatie over de volgende 10 'indicatoren':

 • % woningen naar eigendom en prijs
 • totaal aantal woningen
 • voorraad woningcorporaties naar eigenaar
 • voorraad woningcorporaties naar huurprijs
 • voorraad woningen en niet-woningen
 • woningen naar bouwjaar
 • woningen naar eigendom en prijs
 • woningen naar eigendomsvorm
 • woningen naar woningtype
 • woningen naar woonoppervlak

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 10

Bron

Belastingssamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht, BAG; Basisregistratie Adressen en Gebouwen; Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), BAG, BghU, bewerking gemeente Utrecht; Kadaster; BAG, BghU, RWU, WoON2018, bewerking gemeente Utrecht

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

 • Indicatoren Transacties koopwoningen (Wonen)
 • Indicatoren Verhuringen via woningcorporaties (Wonen)
 • Indicatoren Woning- en buurttevredenheid (Wonen)
 • Indicatoren Woningbezetting en -oppervlakte (Wonen)

Meer informatie

 • Dashboard Wonen
 • Dashboard Monitor Wonen
 • Utrecht Monitor, Fysieke leefomgeving

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

Documentatie

Dashboard Wonen

Onbekend CC-BY (4.0)
Download: https://utrecht.incijfers.nl/dashboard/dashboard2020/wonen

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.