Dataset

Archeologische waardenkaart

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Utrecht (Gemeente)
Bijgewerkt 23-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De Archeologische waardenkaart is een beleidskaart waar regels in staan die ook staan in onze bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Op dit moment gelden er 2 regimes voor grond verstoring/graafactiviteiten door een initiatiefnemer: Product - Vergunning vanwege archeologische waarden aanvragen - Online loket (utrecht.nl)

  1. De locatie van de ingreep valt binnen de gebieden waar het CHW Bestemmingsplan Algemene Regels geldt. Hier moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hier geldt de Archeologische waardenkaart 2021
  2. De locatie van de ingreep valt binnen een gebied van een beheerverordening waar het CHW Bestemmingsplan Algemene Regels nog niet geldt. Hier moet een archeologie vergunning aangevraagd worden. Hier geldt de Archeologische waardenkaart 2009

De planning voor het opnemen van nieuwe gebieden waar de Archeologische waardenkaart 2021 geldt is:

“De archeologieverordening geldt nog voor de volgende gebieden, tot ongeveer genoemde data in 2024:

De Meern Noord ca. 1 juli Lage Weide ca. 1 september Maximapark ca. 1 september Nieuw Hoog Catharijne ca. 1 september

Als deze bestemmingsplannen in werking treden, geldt automatisch dat er een omgevingsvergunning grondwerk in verband met de bescherming van archeologische waarden, moet worden aangevraagd. Tot dat moment zal er een voor deze gebieden nog een archeologievergunning aangevraagd moeten worden. Tenzij de vergunningaanvraag niet binnen het bestemmingsplan/beheersverordening past: dan gelden de nieuwe regels (Omgevingswet, dus ook nieuwe archeologische waardenkaart). Tot de 1e wijziging van het Omgevingsplan, geldt de Archeologieverordening nog. Dit is tot ca. 1 september/1oktober. Daarna moet de archeologieverordening worden ingetrokken. De onderdelen archeologie binnen de bruidsschat vervallen ook bij de 1e wijziging. Hier heeft de gemeente Utrecht haar eigen planregels voor. Vanaf de 1e wijziging van het omgevingsplan, zullen de archeologie planregels zichtbaar zijn in het Omgevingsplan via Plekinfo.”

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

ARCHEOLOGISCHE_WAARDENKAART

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geodata.utrecht.nl/geoserver/UtrechtOpen/wfs?

Openbare WFS webservice Archeologische waarde in deze kaart wordt aangegeven in het veld BELEID

WA1a Archeologisch rijksmonument (paars)

WA2 Zeer hoge archeologische waarde (rood)

WA3 Hoge archeologische waarde (lichtrood)

WA4 Hoge archeologische verwachting (oranje)

WA5 Middelhoge archeologische verwachting (geel)

WA6 Lage archeologische verwachting (groen)

WA7 Geen archeologische waarde (grijs)

ARCHEOLOGISCHE_WAARDENKAART

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geodata.utrecht.nl/geoserver/UtrechtOpen/wms?

Openbare WMS webservice van de Archeologische waardenkaart van de gemeente Utrecht.