Dataset

PBL/ROA Arbeidsmarktknelpunten bij uitvoering klimaatbeleid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 12-09-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het PBL heeft samen met het Researchcentrum voor Opleiding en de Arbeidsmarkt (ROA) een model ontwikkeld dat voor vijf jaar vooruit laat zien waar knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan bij de uitvoering van het klimaatbeleid. De inzichten uit het model helpen partijen zoals werkgevers, opleiders en de overheid te zien waar bijsturing nodig is om te voorkomen dat arbeidsmarktknelpunten het halen van het klimaatdoel belemmeren. Een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van het klimaatdoel van het kabinet-Rutte IV is dat er voldoende geschikte arbeidskrachten beschikbaar zijn. De uitstoot van broeikassen kan alleen afdoende omlaag wanneer er genoeg zonnepanelen, windparken, laadpalen, energiezuinige apparaten en installaties worden neergezet. Daarvoor zijn vakmensen onontbeerlijk. Uit de analyse met het PBL-ROA-model blijkt dat er vooral een tekort is aan technici op bachelor- en masterniveau, naast technici en ambachtslieden op MBO-niveau. In Zeeland, Drenthe en Limburg kunnen de knelpunten groter uitvallen dan nationaal als daar relatief veel klimaatinvesteringen plaatsvinden.

Deze dataset bevat cijfers over de effecten van een verandering in de investeringen als gevolg van klimaatbeleid op de vraag naar arbeid en discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt per sector, beroep, opleiding en regio.

Bestemmingspagina: https://www.pbl.nl/publicaties/inzicht-in-arbeidsmarktknelpunten-voor-de-uitvoering-van-het-klimaatbeleid

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Effecten van een verandering in de investeringen als gevolg van klimaatbeleid op de vraag naar arbeid en discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt per sector, beroep, opleiding en regio

ODS CC-BY (4.0)

Deze dataset bevat cijfers over de door PBL en ROA ingeschatte verandering in 1) de vraag naar goederen en diensten per investeringscategorie ('Investeringsmatrix'), 2) de vraag naar arbeid per sector en provincie ('Resultaten_MRIO') en 3) de uitbreidingsvraag en discrepantie tussen vraag en aanbod per beroep en opleiding op nationaal en regionaal niveau in de periode 2022-2026 ('Prognoses_beroepen' en 'Prognoses_opleidingen') als de bestedingen in die periode zo worden gewijzigd dat dit resulteert in een vermindering in de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in lijn met het Ontwerpklimaatakoord (49 procent minder dan in 1990). Het bestand toont de resultaten voor twee varianten van het gehanteerde klimaatbeleidscenario: een variant waarbij alle investeringen die nodig zijn om de doelstelling uit het Ontwerpklimaatakkoord voor 2030 te halen bovenop de reeds verwachte consumptie en investeringen voor de komende vijf jaar komen ('additioneel') en een variant waarbij de klimaatinvesteringen ten koste gaan van andere bestedingen ('budgetneutraal').