Dataset

PBL IMAGE 3.0 SSP scenario’s – Jaarlijkse temperatuur (30 arcmin)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 02-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

IMAGE is een ecologisch-milieu-model raamwerk dat de milieu gevolgen van menselijke activiteiten wereldwijd simuleert. Het modelleert de interacties tussen de samenleving, de biosfeer en het klimaatsysteem om duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteit en kwaliteit van leven te evalueren. Het IMAGE model (versie 3.0, 2014) heeft als doel de lange-termijn dynamiek en effecten van wereldwijde veranderingen te verkennen die het gevolg zijn van de interactie tussen demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren.

IMAGE 3.0

IMAGE runs resulteren in data op grid niveau met resolutie van 30 bij 30 arcminuten en 5 bij 5 arcminuten voor de fysische processen en in data op regionaal niveau met 26 regio’s voor de sociaaleconomische data. Sinds versie 3.0 wordt de grid data in netcdf formaat gepubliceerd via het KNMI data portaal (KDC). Deze dataset is een grid dataset.

De IMAGE indicatoren op grid niveau

Er zijn elf indicatoren beschikbaar: Jaarlijkse neerslag, jaarlijkse temperatuur, droogheid index, biomassa, fractie van landbedekking type, fractie van landbedekking type gedetailleerd, land bedekking, maandelijkse neerslag, maandelijkse temperatuur, netto primaire productie (NPP) en bevolkingsdichtheid. Voor elke indicator is er per scenario een databestand. Deze databestanden zijn te viewen en te downloaden.

De SSP scenario’s

De eerste IMAGE 3.0 resultaten zijn de SSP scenario’s van het Shared Socioeconomic Pathways - SSP project. Deze zijn gedocumenteerd in het artikel: Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm. Via het KNMI portaal zijn de data van de volgende scenario’s beschikbaar: de baseline (SSP2) en de mitigatie scenario’s (SSP2_SPA0_RCP_1.9, SSP2_SPA2_RCP_2.6, SSP2_SPA2_RCP_3.4, SSP2_SPA2_RCP_4.5, SSP2_SPA2_RCP_6.0). SPA2 staat voor gefragmenteerd en uitgesteld beleid, SPA0 staat voor mondiaal uniform beleid zonder uitstel, RCP staat voor Representative Concentration Pathways. De resultaten voor de SSP1, SSP3, SSP4 en SSP5 scenario’s zijn op verzoek beschikbaar. Neem daarvoor contact op met het IMAGE-team: IMAGE-info@pbl.nl

Indicator - Jaarlijkse temperatuur (30 arcmin)

Deze indicator geeft de mondiale jaarlijkse oppervlakte temperatuur weer voor iedere land cel voor de periode 1970 tot 2100 in stappen van 5 jaar. Hieronder kunt u de gehele indicator dataset als TAR bestand (in NetCDF 4.0 formaat) downloaden of per scenario als losse bestanden (in .nc formaat).

De data is beschikbaar onder CC-BY licentie. Het IMAGE-team wil graag betrokken worden bij projecten die de data gebruiken.

Bestemmingspagina: https://models.pbl.nl/image/Welcome_to_IMAGE_3.3_Documentation

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

PBL IMAGE 3.0 SSP scenario’s – Jaarlijkse temperatuur (30 arcmin)

NetCDF CC-BY (4.0)

PBL IMAGE 3.0 SSP scenario’s – Jaarlijkse temperatuur (30 arcmin)

Welcome to IMAGE 3.0 Documentation

HTML CC-BY (4.0)

IMAGE 3.0 Documentation

Documentatie

Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm

PDF CC-BY (4.0)
Download: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008

Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm