Dataset

Rapporten over het werk en inkomen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nijmegen (Gemeente)
Bijgewerkt 15-06-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Werk en Inkomen gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Stadsmonitor: werk en inkomen

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56185/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van werk en inkomen (inkomen, ondersteuning bij lage inkomens, uitkeringen, beroepsbevolking, werkgelegenheid)

Downloads

Bewind in Nijmegen

PDF CC-0 (1.0)

Analyse doelgroep bewindgevoerden en (bestaande) alternatieven voor bewind

Minima-effect-Rapportage 2019

PDF CC-0 (1.0)

Rapport gemaakt door het Nibud waarin berekend wordt of Nijmeegse minima-huishoudens met gebruik van landelijke en gemeentelijke regelingen rond kunnen komen

Evaluatie Busabonnement 2022

PDF CC-0 (1.0)

Onderzoek naar gebruik en waardering van het BusVoordeelAbonnement

Evaluatie Financieel Expert in de Wijk 2022

PDF CC-0 (1.0)

Evaluatie FEW door dossieranalyse, enquête cliënten en interviews

Documentatie

Experimenteren met bijstand

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/2016_experimenteren_bijstand.pdf

Peiling onder bijstandsgerechtigden over het experimenteren met de bijstand

Rapport Op de Rit

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Rapport_Op_de_Rit.pdf

Evaluatie van het vroegsignaleringsprogramma 'Op de Rit'

MKBA Schuldhulpverlening Nijmegen 2016

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/MKBA Schuldhulpverlening Nijmegen 2016.pdf

Rapport over de maatschappelijke opbrengst van schuldhulpverlening

Onderzoek Workfast 2015

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Onderzoek Workfast 2015.pdf

Workfast is een re-integratiebureau, waar de gemeente sinds juli 2013 gebruik van maakt.

Wat betekent dat voor u in 2015?

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Rapport WBDVU 2015.pdf

Tussen 2014 en 2015 zijn er veel regelingen veranderd in het sociale en financiële domein. Onder andere de invoering van de Participatiewet, daarmee samenhangend de invoering van de kostendelersnorm, de verstrenging van de Wajong en veranderingen in de kindregelingen hebben veel invloed op de leefsituatie van mensen.

Onderzoeksrapport Maatwerkvoorzieningen

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/onderzoeksrapport maatwerkvoorzieningen 2016.pdf

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.

Evaluatie financieel spreekuur

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Evaluatie financieel spreekuur 2017.pdf

Er is geen omschrijving van dit rapport beschikbaar.