Dataset

Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2021 PBL

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 01-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze bestanden betreffen de tabellenbijlage en de data van de figuren van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021 verschenen op 28 oktober 2021. Voor een beschrijving van de achtergronden van de gegevens in dit rapport wordt dan ook naar het hoofdrapport verwezen.

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan. De KEV 2021 geeft daarom inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot en met 2030. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Dit is niet voldoende om de doelstelling van 49% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen. Verder schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten die tot broeikasgasemissies leiden, zoals in de landbouw en het landgebruik. De KEV legt ook de verbanden tussen autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in het buitenland en Nederland.

Bestemmingspagina: https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2021

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Tabellenboek-erratum-figurendata

ODS CC-BY (4.0)

Het tabellenboek bij het rapport. Erratum bij het tabellenboek. Data van de figuren van de KEV 2021