Dataset

Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis (verzameld via DigiMV)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (Rijk)
Bijgewerkt 16-02-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
High value

Een high value dataset heeft een hoge waarde voor de samenleving.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis is een jaarlijks terugkerende verplichting. Met de Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis verantwoorden WTZi-toegelaten instelling, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, justitiële jeugdinrichtingen in aanbieders Veilig Thuis zich over belangrijke onderwerpen als governance, financiële prestaties, productie, capaciteit en personeel.

De Jaarverantwoording Zorg, Jeugd, Veilig Thuis en Regionale ambulancevoorzieningen worden uitgevraagd met behulp van de webapplicatie DigiMV, bereikbaar via www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Uitgangspunt van de Jaarverantwoording is: éénmaal aanleveren, meermalen gebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat de Jaarverantwoording gebruikt kan worden voor de verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Denk aan voor de instelling interne belanghebbenden zoals de patiënten-/cliëntenraad of ondernemingsraad, en aan externe belanghebbenden zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars (zorgkantoren), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het ministerie van Justitie en het ministerie van VWS. Meer dan twintig partijen, waaronder de brancheorganisaties van zorgaanbieders, zijn betrokken bij het jaardocument en willen zoveel mogelijk via de Jaarverantwoording (diverse varianten) in hun informatiebehoefte voorzien.

De DigiMV-databestanden vanaf verslagjaar kunt u zelf downloaden via https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/gegevens-bekijken/verantwoordingsgegevens-per-verslagjaar-datasets.

Bestemmingspagina: https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/gegevens-bekijken

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Dataset Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis - ODS en SPSS (op aanvraag)

ODS CC-0 (1.0)

De Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis is een jaarlijks terugkerende verplichting. Met de Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis verantwoorden WTZi-toegelaten instelling, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, justitiële jeugdinrichtingen in aanbieders Veilig Thuis zich over belangrijke onderwerpen als goed bestuur, financiële prestaties, productie, capaciteit en personeel.

De Jaarverantwoording Zorg, Jeugd en Veilig Thuis worden uitgevraagd met behulp van de webapplicatie DigiMV, bereikbaar via www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Uitgangspunt van de Jaarverantwoording (Jeugd)Zorg is: éénmaal aanleveren, meermalen gebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat de Jaarverantwoording (Jeugd)Zorg gebruikt kan worden voor de verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Denk aan voor de instelling interne belanghebbenden zoals de patiënten-/cliëntenraad of ondernemingsraad, en aan externe belanghebbenden zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars (zorgkantoren), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het ministerie van Justitie en het ministerie van VWS. Meer dan twintig partijen, waaronder de brancheorganisaties van zorgaanbieders, zijn betrokken bij het jaardocument en willen zoveel mogelijk via de Jaarverantwoording (Jeugd)Zorg in hun informatiebehoefte voorzien.

Alle jaarverantwoordingsgegevens zijn sinds verslagjaar 2017 openbaar. Voor verslagjaren daarvoor geldt dat de gegevens op twee uitzonderingen na openbaar waren. De eerste uitzondering is de tabel Personeelsinformatie (kosten en formatie). De tweede uitzondering is de tabel Onderaanneming. De niet-openbare gegevens maken geen onderdeel uit van de gepubliceerde datasets en worden alleen uitgeleverd op aanvraag en na beoordeling door de betrokken brancheorganisaties. Het aanvraagformulier vindt u op: https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/publicatie-en-gebruik-gegevens

De openbare DigiMV-databestanden vanaf verslagjaar 2011 kunt u zelf downloaden. Databestanden van eerdere verslagjaren (vanaf verslagjaar 2007) kunt u aanvragen via jaardocumentmv@minvws.nl.