Dataset

Gezondheidsprofiel Groningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 21-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventief volksgezondheidsbeleid, en moeten daartoe elke vier jaar hun beleidsvoornemens in een nota vastleggen. Daarvoor hebben ze inzicht nodig in de gezondheidstoestand van de bevolking. De GGD Groningen maakt eens per vier jaar een gezondheidsprofiel waarin een actueel beeld van de volksgezondheid wordt geschetst. De gegevens daaruit zijn basis voor de keuzes in de nota lokaal gezondheidsbeleid (LGB). De Gezondheidsprofielen Groningen zijn opgesteld op grond van lokaal verzamelde gegevens en diverse landelijke gegevensbronnen. De meeste cijfers zijn afkomstig uit gezondheidsenquêtes voor volwassenen en voor ouderen uit de jeugdenquête In het Gezondheidsprofiel

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Gezondheidsprofiel Groningen 2006

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: GGD, E. Spijkers; J. Broer

Opdrachtgever: gem. Groningen, Hulpverleningsdienst

Gezondheidsprofiel Groningen 2010

PDF CC-BY (4.0)

Tabellen “Gezondheidsprofiel Groningen 2010: samen werken aan gezondheid”

Gezondheidsprofiel Groningen 2010 Auteur: J. Broer; J. Kuiper; E. Spijkers; GGD Groningen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Regionaal gezondheidsprofiel Groningen, 2014

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: J. Broer; J. Kuiper; GGD Groningen

Opdrachtgever: Provincie Groningen