Dataset

Eindrapport evaluatie onderzoek Nijestee

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 03-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De gemeente Groningen besloot in 2004 om de doorlooptijd van woonvoorzieningen verkorten. Met woningbouwcorporatie Nijestee werden eind 2004 en begin 2005 een aantal organisatorische maatregelen doorgevoerd om werkprocessen te bespoedigen. Er worden 3 soorten aanvragen onderscheiden: (i) direct uitvoerbare aanpassing (DUVA) (ii) verkorte procedure (iii) offertetraject.

Per soort aanvraag verschilt de werkprocedure. De DUVA wordt gebruikt voor kleine goedkope woningaanpassingen en kan snel worden toegekend en afgehandeld. Bij meer complexe en kostbare aanpassingen (verkorte procedure en offertetraject) is meer zorgvuldigheid en zijn voldoende waarborgen nodig (offerte, beoordeling, etc.).

De inzet was om, waar mogelijk en verantwoord, kortere procedures na te streven. De aanpassing van de werkwijze is reeds ingezet in het 2e halfjaar van 2004 en in het verlengde daarvan in het jaar 2005.

Dit evaluatie onderzoek omvat twee onderdelen: (1) volume en type van toegekende woonvoorzieningen per jaar en doorlooptijden (2) tevredenheid van Nijestee-cliënten (voor- en nameting).

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Eindrapport evaluatie onderzoek Nijestee 2004-2005

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: H. Bolt; J. Broer

Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie Nijestee