Dataset

Activering biobrandstofmarkt

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 08-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Economie
 • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De functie van het onderzoek is om te bekijken of de gemeente in staat is de biobrandstoffenmarkt te beïnvloeden.

Praktijkdoelstelling: Het creëren van een hogere realisatiegraad van 15% voor duurzame vulstations binnen de gemeente Groningen in 2009.

Onderzoekdoelstelling: Het in kaart brengen van de brandstoffenmarkt anno 2009 en de factoren die bepalen wat de verschillende belangen zijn van de stakeholders.

Probleemstelling: Is de gemeente Groningen in staat om de lokale biobrandstoffenmarkt te beïnvloeden?

Deelvragen:

 1. Wat zijn de huidige ontwikkelingen op de energie- en brandstoffenmarkt?
 • Wat is de rol van mobiliteit in de hedendaagse problemen met betrekking tot het broeikaseffect en de slechte luchtkwaliteit?
 • Welke richtlijnen worden er gesteld aan biobrandstoffen?
 • Welke stakeholders zijn er actief en wat zijn hun belangen?
 • Hoe worden duurzame brandstoffen in de omringende landen gebruikt?
 • Welke brandstoffen zijn de voornaamste keuze voor de eerst komende jaren?
 • Wat zijn de specifieke ontwikkelingen op het gebied van biodiesel, bio-ethanol en biogas/aardgas?
 1. Welke tankstations in Groningen bieden mogelijkheden en kan deze de pomphouders beïnvloeden?
 • Zijn de pomphouders geïnteresseerd in de verkoop van biobrandstoffen?
 • Over welke vergunningen beschikken ze, hoeveel liter brandstof mogen ze leveren?
 • Is de pomphouder van de pomp ook eigenaar of is hij op een of andere manier via een contract gebonden aan een oliemaatschappij?
 • Met welke leverancier doet de pomphouder zaken?
 1. Hoe kunnen we ondernemers motiveren en activeren om meer met duurzame brandstoffen te gaan doen?
 • Wat zijn de ervaringen van pomphouders met biobrandstoffen?
 • Welke problemen voorzien de pomphouders bij de verkoop van duurzame brandstoffen?
 • Welke kennis bezit de pomphouder met betrekking tot duurzame brandstoffen?

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Activering biobrandstofmarkt, 2009

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Nick Busscher

Opdrachtgever: gem. Groningen, Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken