Dataset

Aanpassing ontwerp Groningen Europapark

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 07-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het huidig ontwerp van het te realiseren station Groningen Europapark is gebaseerd op drie sporen. In het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn zijn middelen gereserveerd om het aantal perronsporen op station Europapark uit te breiden van drie naar vier sporen.

Doel van het voorliggende rapport is om input te geven aan de besluitvorming voor aanpassing van het huidig ontwerp van Groningen Europapark met het oog op een viersporige situatie in de toekomst.

Gevraagd is om: Twee viersporige alternatieven die gebaseerd zijn op het huidige ontwerp in meer detail uit te werken in een 1:1000 schets. Een zogenaamd green field alternatief kwalitatief te beschrijven. De gevolgen te beschrijven voor het huidige driesporige ontwerp aan de hand van trade-off matrices. Een advies te geven met betrekking tot het huidige ontwerp Groningen Europapark, waarbij:

  • rekening gehouden wordt met de huidige planning van werkzaamheden;
  • mogelijkheden van fasering worden beschouwd;
  • risico’s (financieel, ruimtelijke ordening, planologisch, spoortechnisch, huidig ontwerp etc.) worden beschouwd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Aanpassing ontwerp Groningen Europapark, 2009

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: M.J.G. Adriaansens

Opdrachtgever: ProRail