Dataset

Geluidsbelasting Den Haag 2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Bijgewerkt 15-01-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

  • Beschrijving: Het rapport Gemeente Den Haag Geluidsituatie 2021 en bijbehorende kaarten. De kaarten bieden een weergave van de berekende geluidsbelasting op de gevels van gebouwen. Op alle geluidsgevoelige gebouwen zijn op de gevels rekenpunten op 4 meter hoogte gegenereerd. Op deze rekenpunten is de geluidsbelasting berekend. Daardoor is het geluidsbeeld op stedelijk niveau vrij betrouwbaar. Op basis van de kaarten kunnen echter geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de geluidsbelasting van individuele woningen, met name als het gaat om portiekwoningen, appartementen- en flatgebouwen (gestapelde bouw). Daarvoor is het rekenmodel te grofmazig. De berekende geluidsbelastingen op de gevel zeggen evenmin iets over het niveau binnen in woningen. De kaarten worden iedere 5 jaar geactualiseerd.
  • Viewer: https://arcg.is/0y8HTD
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Documentatie

CNOSSOS_2021_cumulatief_Lvlcum_Lden.zip

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2c4f69ee-db1a-4fcc-8e9c-8a31a4e59dbb/resource/a37ce110-919b-4904-924a-2aa4d6ee13ab/download/cnossos_2021_cumulatief_lvlcum_lden.zip

Geluidsbelasting cumulatief Lden. Shapefiles.

CNOSSOS_2021_cumulatief_Lvlcum_Lnight.zip

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2c4f69ee-db1a-4fcc-8e9c-8a31a4e59dbb/resource/50452c05-693c-4287-8a4a-8444cefb742e/download/cnossos_2021_cumulatief_lvlcum_lnight.zip

Geluidsbelasting cumulatief Lnight. Shapefiles.

CNOSSOS_2021_wegentot_Lnight.zip

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2c4f69ee-db1a-4fcc-8e9c-8a31a4e59dbb/resource/28f0f5d2-4b9f-4c8d-a5a2-b536b4eb5a72/download/cnossos_2021_wegentot_lnight.zip

Geluidsbelasting wegverkeer Lnight. Shapefiles.

CNOSSOS_2021_spoortot_Lnight.zip

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2c4f69ee-db1a-4fcc-8e9c-8a31a4e59dbb/resource/abb9e4e9-a302-47b8-9855-2e50dad69094/download/cnossos_2021_spoortot_lnight.zip

Geluidsbelasting railverkeer Lnight. Shapefiles.

GEM112-04-03sb_Gemeente Den Haag Geluidsituatie 2021.pdf

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2c4f69ee-db1a-4fcc-8e9c-8a31a4e59dbb/resource/3b9a9533-4596-41ac-a52a-8076b2890790/download/gem112-04-03sb_gemeente-den-haag-geluidsituatie-2021.pdf

Rapport: Gemeente Den Haag Geluidsituatie 2021. Toelichting op uitgevoerd onderzoek en overzicht bevindingen, door dBvision.