Dataset

Financiële Instrumenten 2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Financiën (Rijk)
Bijgewerkt 14-09-2023
Licentie Publiek domein
Thema
 • Financien
 • Begroting
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Referentieset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Voor een visualisatie van de data kijk op rijksfinancien.nl.

De ontvangers financiële instrumenten dataset gaat een laag dieper dan de begrotingsstaten en laat zien wie de verschillende ontvangers waren van de financiële instrumenten en met welke bedragen. Zoals in de begrotingsstaten is het dataset ingedeeld in begrotingshoofdstukken en bevat elke regel betreft een artikelonderdeel, detail information, en het begrote bedrag. In dit dataset staat er een extra kolom met de naam van de ontvanger. Er zijn 14 financiële instrumenten, (nog) niet voor alle financiële instrumenten kunnen de ontvangers openbaar gemaakt worden, maar de volgende zijn alvast hier als open data beschikbaar: Subsidies, Bekostiging, Inkomensoverdrachten, Garanties, Leningen, Bijdragen aan medeoverheden, Bijdrage aan ZBO’s en RwT, Bijdrage aan Agentschappen, Bijdrage aan Internationale organisaties, Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, Bijdrage aan sociale fondsen. De ontvangers worden weergegeven aan de hand van de begroting waar ze op drukken. Dit betekent dat als een subsidie onder een begrotingsartikel bij ministerie X staat, daar ook de ontvangers zijn te vinden in de tabel. Dit is van belang om te weten omdat soms een subsidie bij een partij op de begroting staat, maar door een andere partij wordt uitgevoerd. Hier staat het dan toegeschreven aan het ministerie of de partij waar het op de begroting staat en wordt verantwoord. De ontvangers van financiële instrumenten worden maar eens per jaar in dit detail gepubliceerd, namelijk met de slotwet op verantwoordingsdag. Deze informatie staat niet in de begrotingsstukken zelf, maar wordt in de open data als verrijkende informatie gepresenteerd.Let op: de lijsten zijn deels geanonimiseerd. Op basis van de AVG worden private personen en eigennamen uit de dataset verwijderd.

Bestemmingspagina: https://rijksfinancien.nl/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Financiële instrumenten 2022

CSV Publiek domein

De dataset is te downloaden in csv, excel, ods en json format. Een visualisatie van de data is te vinden op rijksfinancien.nl.

Uitleg kolommen

 • Begrotingsjaar: Jaar waarin de begroting is uitgevoerd
 • Begrotingshoofdstuk en begrotingsnaam: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingshoofdstukken hebben een letter.
 • RIS/IBOS-nummer: Het nummer van het artikel, subartikel, en artikelonderdeel in het volgende format: [jaar]:[begrotingshoofdstuk]:[artikel]:[artikelonderdeel]:[instrument]:[detail]:[regeling]
 • Artikel: Naam van het begrotingsartikel
 • Artikelonderdeel: Naam van het artikelonderdeel
 • Instrument : Het financieel instrument waarmee het artikelonderdeel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het hoofdstuk kan dit ook als artikelonderdeel worden weergegeven
 • Detail: Specificatie van het instrument/ regeling of onderdeel van het instrument/regeling
 • Regeling: Detailregeling op het artikelonderdeel/instrument
 • Bedrag: Ontvangen bedrag * 1000
 • Ontvanger: Naam ontvanger. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens van onder andere particulieren en eenmanszaken geanonimiseerd op de volgende manier: "Ontvanger van [instrument] voor [regeling]".
 • Rechtsvorm: Waar beschikbaar in de bron-data is de rechtsvorm van de ontvanger toegevoegd
 • KvK-nummer: Waar beschikbaar in de bron-data zijn de kvk-nummers toegevoegd
Voorbeeld

Financiële instrumenten 2022

XLSX Publiek domein

De dataset is te downloaden in csv, excel, ods en json format. Een visualisatie van de data is te vinden op rijksfinancien.nl.

Uitleg kolommen

 • Begrotingsjaar: Jaar waarin de begroting is uitgevoerd
 • Begrotingshoofdstuk en begrotingsnaam: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingshoofdstukken hebben een letter.
 • RIS/IBOS-nummer: Het nummer van het artikel, subartikel, en artikelonderdeel in het volgende format: [jaar]:[begrotingshoofdstuk]:[artikel]:[artikelonderdeel]:[instrument]:[detail]:[regeling]
 • Artikel: Naam van het begrotingsartikel
 • Artikelonderdeel: Naam van het artikelonderdeel
 • Instrument : Het financieel instrument waarmee het artikelonderdeel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het hoofdstuk kan dit ook als artikelonderdeel worden weergegeven
 • Detail: Specificatie van het instrument/ regeling of onderdeel van het instrument/regeling
 • Regeling: Detailregeling op het artikelonderdeel/instrument
 • Bedrag: Ontvangen bedrag * 1000
 • Ontvanger: Naam ontvanger. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens van onder andere particulieren en eenmanszaken geanonimiseerd op de volgende manier: "Ontvanger van [instrument] voor [regeling]".
 • Rechtsvorm: Waar beschikbaar in de bron-data is de rechtsvorm van de ontvanger toegevoegd
 • KvK-nummer: Waar beschikbaar in de bron-data zijn de kvk-nummers toegevoegd

Financiële instrumenten 2022

JSON Publiek domein

De dataset is te downloaden in csv, excel, ods en json format. Een visualisatie van de data is te vinden op rijksfinancien.nl.

Uitleg kolommen

 • Begrotingsjaar: Jaar waarin de begroting is uitgevoerd
 • Begrotingshoofdstuk en begrotingsnaam: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingshoofdstukken hebben een letter.
 • RIS/IBOS-nummer: Het nummer van het artikel, subartikel, en artikelonderdeel in het volgende format: [jaar]:[begrotingshoofdstuk]:[artikel]:[artikelonderdeel]:[instrument]:[detail]:[regeling]
 • Artikel: Naam van het begrotingsartikel
 • Artikelonderdeel: Naam van het artikelonderdeel
 • Instrument : Het financieel instrument waarmee het artikelonderdeel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het hoofdstuk kan dit ook als artikelonderdeel worden weergegeven
 • Detail: Specificatie van het instrument/ regeling of onderdeel van het instrument/regeling
 • Regeling: Detailregeling op het artikelonderdeel/instrument
 • Bedrag: Ontvangen bedrag * 1000
 • Ontvanger: Naam ontvanger. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens van onder andere particulieren en eenmanszaken geanonimiseerd op de volgende manier: "Ontvanger van [instrument] voor [regeling]".
 • Rechtsvorm: Waar beschikbaar in de bron-data is de rechtsvorm van de ontvanger toegevoegd
 • KvK-nummer: Waar beschikbaar in de bron-data zijn de kvk-nummers toegevoegd

Financiële instrumenten 2022

ODS Publiek domein

De dataset is te downloaden in csv, excel, ods en json format. Een visualisatie van de data is te vinden op rijksfinancien.nl.

Uitleg kolommen

 • Begrotingsjaar: Jaar waarin de begroting is uitgevoerd
 • Begrotingshoofdstuk en begrotingsnaam: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingshoofdstukken hebben een letter.
 • RIS/IBOS-nummer: Het nummer van het artikel, subartikel, en artikelonderdeel in het volgende format: [jaar]:[begrotingshoofdstuk]:[artikel]:[artikelonderdeel]:[instrument]:[detail]:[regeling]
 • Artikel: Naam van het begrotingsartikel
 • Artikelonderdeel: Naam van het artikelonderdeel
 • Instrument : Het financieel instrument waarmee het artikelonderdeel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het hoofdstuk kan dit ook als artikelonderdeel worden weergegeven
 • Detail: Specificatie van het instrument/ regeling of onderdeel van het instrument/regeling
 • Regeling: Detailregeling op het artikelonderdeel/instrument
 • Bedrag: Ontvangen bedrag * 1000
 • Ontvanger: Naam ontvanger. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens van onder andere particulieren en eenmanszaken geanonimiseerd op de volgende manier: "Ontvanger van [instrument] voor [regeling]".
 • Rechtsvorm: Waar beschikbaar in de bron-data is de rechtsvorm van de ontvanger toegevoegd
 • KvK-nummer: Waar beschikbaar in de bron-data zijn de kvk-nummers toegevoegd