Dataset

Personenmobiliteit; vervoerwijzen, persoonstype; 2010-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief mobiliteit van tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen per persoon per dag, de afstand per persoon per dag en de reisduur per persoon per dag. Hierbij is uitgesplitst naar geslacht, persoonskenmerken (o.a. inkomen van het huishouden waartoe de persoon behoort, leeftijd, opleidingsniveau), vervoermiddelen en regio's. Het betreft reguliere verplaatsingen en ritten, dit wil zeggen niet vakantie gerelateerd en niet beroepsmatig. Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten. Ook vakantie gerelateerde binnenlandse verplaatsingen en beroepsmatige verplaatsingen zijn niet meegenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Personenmobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio". Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81128ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81128ned

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, geslacht, persoonskenmerken en regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81128ned

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, geslacht, persoonskenmerken en regio