Dataset

Deltascenario's voor 2050

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 31-08-2020
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Waterkeringen en waterbeheer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn in een samenwerkingsverband van Deltares, PBL Planbureau voor de Leefomgeving, KNMI, LEI Wageningen UR en Centraal Planbureau (CPB) vier Deltascenario’s (toekomstbeelden voor wonen, werken en het ruimtegebruik in 2050, in relatie tot mogelijke effecten van klimaatverandering in Nederland) opgesteld: Druk, Stoom, Warm en Rust. De scenario’s zijn bepaald door de combinatie van factoren die zeer onzeker zijn maar tegelijk een grote invloed hebben op de wateropgaven. Deze factoren zijn de klimaatverandering en de sociaaleconomische ontwikkelingen. Deze dataset bevat de resultaten van de deltascenario’s per dijkring voor 2050: personen, woningen en oppervlakte woon- en werkgebied. De data zijn het resultaat van een modelleringen met als belangrijkste gebruikte modellen: Ruimtescanner, DRAM, Tigris XL en PEARL.

Bestemmingspagina: http://www.pbl.nl/publicaties/deltaprogramma-dit-zijn-de-toekomstscenario’s-voor-2050-en-2100

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Geografische gegevens

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

Deltascenarios voor 2050

ODS CC-BY (4.0)

Het ZIP-bestand bevat de gegevens in twee dataformaten: ODS en MS-Excel

Deltascenarios voor 2050

ODS CC-BY (4.0)

Het zip-bestand bevat de gegeven in twee verschillende data formaten: ODS en MS-Excel