Dataset

Luchtverontreiniging, emissies door stationaire bronnen (vanaf 01-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit databestand bevat gegevens over uitstoot naar lucht door stationaire bronnen vanaf 1990. Onder stationaire bronnen vallen vuurhaarden (zoals ovens, kachels en ketels), industriele processen en overige niet-mobiele activiteiten zoals het gebruik van spuitbussen en verf en de ontleding van mest.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van milieujaarverslagen en van CBS-gegevens. De berekeningen vinden plaats in het kader van het samenwerkingsverband de Emissieregistratie (ER). De emissies van de broeikasgassen (CO2, CH4,N2O) uit stationaire bronnen worden berekend uit het energieinzet volgens de Energiestatistieken van het CBS. De omvang van de emissies wordt bepaald door vermenigvuldiging van het energieverbruik met emissiefactoren. Basis voor de emissies van de niet broeikasgassen (bv CO, NOx,SO2 en PM10) zijn de gegevens uit de milieujaarverslagen.Ophoging naar nationale totalen gebeurt met behulp van energiegegevens (van het CBS) en emissiefactoren.

Populatie

In Nederland gevestigde bedrijven en huishoudens met emissies uit stationaire bronnen.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410805daa2c

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset