Dataset

Inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs (vanaf 01-10-2014)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is geregeld dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar basisonderwijs kunnen volgen, waarvan twee verschillende soorten zijn:

  • Regulier basisonderwijs: Kinderen die zonder veel extra hulp basisonderwijs volgen. Ook kinderen met een handicap kunnen naar school binnen het regulier basisonderwijs. Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014/'15 wordt de financiering van speciale voorzieningen voor deze leerlingen geregeld door de samenwerkingsverbanden.
  • Speciaal basisonderwijs: Kinderen, die meer hulp nodig hebben bij de opvoeding en het leren dan het basisonderwijs kan bieden, zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs. Deze onderwijssoort heeft doorgaans kleinere klassen dan het basisonderwijs en beschikt over meer afzonderlijke deskundigen om leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen te begeleiden. Dit bestand bevat alleen leerlingen die in een schooljaar (speciaal) basisonderwijs volgen, en niet leerlingen die in een schooljaar uitsluitend speciaal onderwijs volgen. Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen die door een beperking geen (speciaal) basisonderwijs kunnen volgen. Hoewel vrijwel alle leerlingen slechts 1 inschrijving hebben, kan het voorkomen dat een leerling er meer dan 1 in een schooljaar had. In dit bestand is echter slechts één inschrijving per leerling opgenomen, namelijk de hoofdinschrijving op 1 oktober. Vanaf schooljaar 2014/'15 is het advies van de leerkracht voor vervolgonderwijs na groep 8 belangrijker geworden dan de toetsuitslag. De leerkracht geeft eerst een advies (WPOADVIESVO) waarna later de leerling een toets maakt. Indien bij de uitslag van de toets een hoger advies (WPOTOETSADVIES) hoort, heeft de leerling het recht om het gesprek aan te gaan over het uiteindelijke advies. Het gevolg is dat een deel van deze leerlingen ook daadwerkelijk een hoger eindadvies krijgt (WPOADVIESHERZ). Sinds 2014/'15 kunnen scholen uit meer toetsaanbieders kiezen. De reeks variabelen is vanaf dat jaar (INSCHRWPO2014) uitgebreid met de volgende variabelen: WPOBRINTOETS; WPOVESTTOETS; WPOREDENONTH; WPOREDENND; WPOREKENEN; WPOTAALLV; WPOTAALTV; WPOTOETSADVIES; WPOADVIESHERZ; WPOSWVBEP; WPOONDARRANG; WPOARRANGBRIN; WPOARRANGVEST. De variabelen WPOREKENEN; WPOTAALLV; WPOTAALTV; WPOONDARRANG; WPOARRANGBRIN; WPOARRANGVEST zijn vanaf 2015 gevuld. Variabelen die betrekking hebben op de eindtoets of op adviezen zijn alleen in de definitieve versies van deze component gevuld.

De achterstandscategorieën die gebruikt werden voor de financiering van scholen worden vanaf het schooljaar 2019/'20 niet meer berekend door DUO.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De bestanden over 2008/'09 en 2009/'10 zijn niet volledig gevuld. Vanaf 2010/'11 worden de scholen bekostigd op basis van de onderwijsnummerbestanden en zijn de bestanden volledig.

Populatie

Elk record is een leerling met geldige inschrijving in het (speciaal) basisonderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn niet opgenomen in het bestand.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b8794

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset