Dataset

X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject niet gecoördineerd (vanaf 01-10-2012)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bestuur
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en zijn x-coördinaat (XCOORDADRES) en y-coördinaat YCOORDADRES). RINOBJECTNUMMERs zonder x- en y-coördinaat zijn niet in deze component opgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Een objectcoördinaat wordt gevormd door een combinatie van een x-coördinaat en een y-coördinaat. Deze waarden zijn alleen bruikbaar voor het gebied van de Nederlandse projectie. Dat is het gemeentelijk territorium van de staat Nederland en een klein gebied daar rondom op de Noordzee, Duitsland en België. Er worden in deze component alleen objecten in Nederland van een coördinaat voorzien. De waarden beperken zich daarom tot locaties op het land en woonbootlocaties nabij land binnen Nederland.De x- en y-coördinaat van een object wordt gehaald uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor toekenning van coördinaten aan historische objecten (die niet koppelen met de BAG) is (indien beschikbaar) gebruik gemaakt van de coördinaten van de betreffende objecten uit oudere versies van het bestand ‘AdresCoördinaten van Nederland’ (ACN) van het Kadaster.Ieder kwartaal worden nieuwe objecten aan dit bestand toegevoegd. Voor volgende versies zal gebruik gemaakt worden van recentere gegevens uit BAG en/of ACN. Daardoor is mogelijk dat als gevolg van kwaliteitsverbetering in deze bronnen in een volgende versie van deze component aan een object een andere, betere x- en y-coördinaat wordt toegekend.1x per jaar wordt een gecoördineerde=definitieve component opgeleverd. De definitieve component van jaar t is gelijk aan de voorlopige ('actuele') component versie juni jaar t+1.Naam gecoördineerde versies: VSLCOORDJJJJTABVVNaam actuele versies: VRLVSLCOORDTABVV

Populatie

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1-1-2012 in het SSB voorkwamen (historische objecten), oftewel alle objecten met herkomst (SOORTOBJECTNUMMER) 'B' of 'H', én waarvan coördinaten bekend zijn. Het betreft niet alleen bewoonde objecten, maar ook objecten zoals bedrijven, scholen, nieuwbouwobjecten waar nog niemand woont, etc. RINOBJECTNUMMERs zonder x- en y-coördinaat zijn NIET in deze component opgenomen.De populatie van dit bestand betreft een cumulatieve set RINOBJECTNUMMERs vanaf 1995 voor de bewoonde objecten (vroegere RINADRESSEN) en vanaf 1998 voor de overige objecten. De populatie omvat minstens alle objecten tot én met het versienummer van de component. Dus in VRLVSLCOORDTABV2014031 komen objecten voor tot begin april 2014. Uitgangspunt is dat uit de decemberbus (VJJJJ121) ook de stand op 1 januari van het nieuwe jaar kan worden afgeleid. In (VRL)VSLCOORDTABHISTORIE.docx (onderdeel van de standaarddocumentatie) is exact vermeld tot welke datum de populatie loopt.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080218740

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset