Dataset

Eigendomssituatie en WOZ-waarde van alle woningen op adres in Nederland (01-01-1999 - 02-01-2005)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component geeft weer of het adres een koop- of huurwoning betreft en wat de WOZ-waarde van de woning is.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze component is per 1 juli 2014 omgezet naar de nieuwe sleutelcombinatie SOORTOBJECTNUMMER en RINOBJECTNUMMER en is uniek gemaakt op de nieuwe sleutel ('ontdubbeld'). Het bestand bevat zowel SOORTOBJECTNUMMER B als H. Bij SOORTOBJECTNUMMER B heeft het RINOBJECTNUMMER als herkomst Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Bij de beginletter H heeft het RINOBJECTNUMMER een historiscxhe herkomst (objecten van voor 1-1-2012, dus bijvoorbeeld objecten die voor die datum al gesloopt zijn). Vanwege de beperkingen aan de gegevens kan er geen ontwikkeling worden weergegeven voor de variabelen WOZWAARDE en HUURKOOP. Verschuivingen van huur naar koop en andersom kunnen niet betrouwbaar worden weergegeven. Daarbij speelt een rol dat er in 2005 een andere methodiek met andere bronbestanden is gebruikt om deze variabele te maken (zie verder interne link). Bij het gebruik van de component moet men zich realiseren dat er een verschil is tussen het begrip 'huur- of koopwoning' en het begrip 'huurder of koper' (zie verder interne link). De eindbestanden WONING en componenten WONING gaan ervan uit dat elke woning op een uniek adres is geregistreerd. De WOZ-registratie en de kadasterregistratie kunnen van dat principe afwijken. De informatie in de gebruikte bronbestanden is onder andere gebaseerd op deze registraties.

Populatie

Alle bewoonde adressen in Nederland van een bepaald jaar waarvan bekend is of het een koop- of huurwoning betreft of waarvan bekend is wat de WOZ-waarde van de woning is.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080218460

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset