Dataset

Gegevens over sociale veiligheid, ondervonden criminaliteit en tevredenheid over functioneren politie en gemeente alsmede over preventie. (01-07-2014 - 07-07-2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Recht
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerende grootschalige bevolkingsenquête. Hierin worden onderwerpen als leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving - zowel algemeen als in de buurt - en risicoperceptie, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, het oordeel van de burger over het optreden van de politie en preventiegedrag onderzocht. Het micro-databestand bevat over deze onderwerpen onderzoeksgegevens die kunnen worden gerelateerd aan verschillende regionale-, demografische- en sociale achtergrondkenmerken van de persoon zelf of van het huishouden waartoe hij/zij behoort.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Aan de gegevens uit het micro-databestand liggen 2 landelijke en 8 lokale gestratificeerde steekproeven van personen ten grondslag. Het betreft hier steeds tweetrapssteekproeven. In de eerste trap worden deelgemeenten geselecteerd, voor de lokale steekproeven worden wijken/buurten ook wel primaire eenheden genoemd. In de tweede trap worden hieruit op aselecte wijze personen van 15 jaar of ouder getrokken. De landelijke steekproeven zijn verder gestratificeerd naar politieregio. Bij het onderzoek van 2012 is voor de stratificatie nog uitgegaan van de oude indeling in 25 politieregio's, bij de onderzoeken vanaf 2012 is uitgegaan van de nieuwe regionale politieindeling. De waarneming voor de landelijke steekproeven wordt door twee partijen uitgevoerd, namelijk het CBS en onderzoeksbureau I&O-Research. Dit laatste bureau voert ook de waarneming van de lokale steekproeven uit. De waarneming vindt plaats met behulp van een op internet in te vullen vragenlijst (CAWI) of door het invullen van een papieren vragenlijst (PAPI). Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen de eerste week augustus en eind november waarbij in eerste instantie via de aanschrijfbrief de internetvragenlijst wordt aangeboden. Vervolgens wordt zowel bij het eerste als tweede rappel een schriftelijke vragenlijst meegezonden. Tot slot vindt er een telefonische rappelronde plaats waarbij de non-respondent gevraagd wordt om alsnog via internet of papier de vragenlijst in te vullen.

Populatie

Het onderzoek richt zich op alle personen van 15 jaar en ouder in Nederland. Personen in inrichtingen en tehuizen worden niet in het onderzoek meegenomen. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op een steekproef.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020c2d2

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset