Dataset

Ziekteverzuimpercentage (vanaf 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat voor een verslagkwartaal het ziekteverzuim bij bedrijven en overheidsinstellingen gedurende het verslagkwartaal. Het ziektverzuim kan worden geaggregeerd naar economische activiteit, naar grootteklasse van de bedrijfseenheden en naar sectorindelingen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is gebaseerd op een gestratificeerde steekproef waarna het is opgehoogd tot de gehele populatie. De stratificatie bestaat uit 46 verschillende steekproefgroepen naar economische activiteit en 9 (standaard) grootteklassen. In totaal zijn er 414 (46x9) strata. Elk record is onderdeel van een van deze strata.

Populatie

Alle bedrijven en overheidsinstellingen met één of meer werkzame personen. Het bestand is gebaseerd op een steekproef.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410802086f3

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset