Dataset

Perinatale en zuigelingensterfte (01-01-2004 - 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over geboren kinderen en hun moeders.

De informatie over de kinderen betreft o.a. geboortegewicht, geslacht en evt. sterfte voor de 1e verjaardag. De informatie over de moeders betreft o.a. herkomstgroepering en woonplaats (postcode). Daarnaast zijn gegevens beschikbaar over de zwangerschap, zoals de duur van de zwangerschap, de hoeveelste zwangerschap het betrof en of de begeleiding heeft plaatsgevonden door een verloskundige en/of gynaecoloog.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens van de stichting Perinatale Registraties Nederland (PRN) zijn gekoppeld aan gegevens uit het MoederKindBestand (MKB) van het CBS.

De gegevens van PRN worden vastgelegd door de vier beroepsgroepen die bij de zorg rondom de geboorte betrokken (kunnen) zijn: verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen. Het bestand van PRN is niet helemaal compleet een klein aantal 1e lijns praktijken (verloskundigen en huisartsen) ontbreekt.

Het MoederKindBestand bevat gegevens uit de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) aangevuld met gegevens over doodgeborenen.

Omdat niet alle kinderen uit het MKB gekoppeld konden worden aan de gegevens van PRN en om toch voor de totale populatie de achtergrondkenmerken uit de PRN-registratie weer te kunnen geven, zijn er weegfactoren berekend. Hierbij zijn de aantallen overleden kinderen uit het MKB gebruikt voor de randtotalen. De weegfactoren houden rekening met de leeftijd van de moeder, land van herkomst, provincie, geslacht van het kind, geboortemaand, meerlingzwangerschap en de verhouding tussen de eerste- en tweedelijns geboorte.

Populatie

De populatie bestaat uit alle kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer, waarvan de moeder op moment van geboorte van het kind ingeschreven was in de Gemeentelijke Basisadministratie

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f2aa5

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset