Dataset

Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het wetenschappelijk onderwijs (01-09-2000 - 01-09-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

In dit bestand zijn alle hoofddiploma's per niveau opgenomen die studenten in het wetenschappelijk onderwijs in een studiejaar hebben behaald. De volgende niveaus worden onderscheiden: propedeuse, bachelor, master en postmaster. Studenten kunnen meerdere diploma's binnen één niveau behaald hebben, maar in dit bestand is slechts één diploma per niveau meegenomen, het zogenaamde hoofddiploma. Studenten kunnen in dit bestand wel meerdere keren voorkomen, maar dan alleen met diploma's op verschillende niveaus. Een student kan bijvoorbeeld wel met een bachelor- en masterdiploma in dit bestand voorkomen, maar niet met twee bachelorsdiploma's. Propedeusediploma's zijn in geen enkel jaar volledig in dit bestand opgenomen. Diploma's van studenten aan de open universiteit staan niet in dit bestand en diploma's van studenten aan aangewezen instellingen zijn slechts beperkt opgenomen. Een studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bepaalt welke diploma's hoofddiploma's zijn.

Populatie

Elk record is een hoofddiploma per niveau per student, behaald bij een universiteit die wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) of het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801d0c13

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset