Dataset

Budgettaire Tabellen Rijksoverheid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Financiën (Rijk)
Bijgewerkt 22-09-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Begroting
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Referentieset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten
  • B-tabellen zijn de open datasets achter de begrotingswetten. Elke regel betreft een artikelonderdeel, detail informatie en het begrote bedrag. De begroting is opgedeeld in 22 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is weer opgedeeld in beleidsartikelen, dit is het niveau waarop de beleidsdoelstellingen geformuleerd worden, de Kamer haar budgetrecht uitoefent, en de Rekenkamer toetst op doelmatigheid en effectiviteit. In de officiële begrotingsstukken worden per begrotingsartikel de budgettaire gevolgen van het beleid tot detail- en regeling-niveau in beeld gebracht.

  • In deze dataset zijn de begrotingsartikelen opgedeeld in artikelonderdelen, financiële instrumenten (hoe het geld wordt uitgegeven bijvoorbeeld door subsidies, leningen, of opdrachten) en de specifieke regelingen of ontvangers. In de open data staan de bedragen aangegeven op het laagst beschikbare niveau, veelal regeling niveau.

  • Elk begrotingsartikel bevat uitgaven, verplichtingen en ontvangsten. De uitgaven vormen het hoofdbestanddeel van het dataset en geven gedetailleerd weer waar het geld aan wordt uitgegeven. Verplichtingen zijn de juridisch aangegane verplichtingen in het jaar – bijvoorbeeld vastgelegd in contracten – die tot uitbetaling gaan of reeds zijn gekomen. De verplichtingen worden per begrotingsartikel als percentage juridisch verplicht van de uitgaven en als bedrag (x1000) weergegeven. Ontvangsten staan vaak wel gedetailleerder aangegeven en bijvoorbeeld op een begrotingsartikelonderdeel. Let op: de ontvangsten staan als positieve bedragen op de begroting, maar zijn als onderdeel van de “uitgavenkant” van de begroting eigenlijk een negatieve uitgave. Deze moeten dan juist worden afgetrokken.

  • De begroting kent verschillende fasen: begrotingswetvoorstel, de begrotingswet zoals aangenomen, de eerste suppletoire begroting, de tweede suppletoire begroting, en de slotwet. Per regel staan er vijf bedragen. Bedrag T staat voor het jaar waarin de begroting wordt uitgevoerd. T-2, T-1 zijn de realisatiecijfers van voorgaande jaren, T+1 en T+2 de ramingen voor de twee jaren na de begroting. Een uitzondering is de slotwet, hier staan de realisatiecijfers van jaar T, en de vier jaren ervoor.-

Bestemmingspagina: https://www.rijksfinancien.nl/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Ontwerpbegroting 2021

CSV CC-0 (1.0)

Beschrijving waarden:

Begrotingsjaar: het jaar waarin de begroting wordt uitgevoerd. Begrotingsfase: De weergegeven behoren tot een bepaalde “stand” van de begroting. Opgedeeld in vijf fasen: OWB: ontwerpbegroting SUP1: de eerste suppletoire begroting SUP2: de tweede suppletoire begroting JV: jaarverslag

Begrotingsnummer: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingsfondsen hebben een letter.

Verantwoordelijk minister: de naam van de minister verantwoordelijk voor de begroting.

Aritkelnummer: het nummer van het artikel en/of het detail-nummer Artikelnaam: naam van het begrotingsartikel Artikelonderdeel: naam van het artikelonderdeel Instrument: het financieel instrument (zie: https://rbv.rijksfinancien.nl/begrippenlijst/financiele-instrumenten) Detail: geeft het detail, programma of de regeling weer.

% Juridisch verplicht is: hoeveel van de uitgaven van het artikelonderdeel al juridisch verplicht is (en daarmee niet geamendeerd kan worden). Indicatie grote uitv. Dnst op art.: De indicatieregel of er een bepaalde grote dienst is geboekt op een bepaalt artikel, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, douane etc. V/U/O: geeft het type bedrag weer. V = verplichting, U = uitgave, O = ontvangst

Bedrag t-2: realisatiestand twee jaar voor het begrotingsjaar Bedrag t-1: geraamde realisatiestand één jaar voor het begrotingsjaar Bedrag t: het geraamde bedrag van het begrotingsjaar (zie kolom jaar) Bedrag t+1: geraamde stand voor het begrotingsjaar + 1 Bedrag t+2: geraamde stand voor het begrotingsjaar + 2 etc.

Ontwerpbegroting 2020

CSV CC-0 (1.0)

Beschrijving waarden:

Begrotingsjaar: het jaar waarin de begroting wordt uitgevoerd. Begrotingsfase: De weergegeven behoren tot een bepaalde “stand” van de begroting. Opgedeeld in vijf fasen: OWB: ontwerpbegroting SUP1: de eerste suppletoire begroting SUP2: de tweede suppletoire begroting JV: jaarverslag

Begrotingsnummer: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingsfondsen hebben een letter.

Verantwoordelijk minister: de naam van de minister verantwoordelijk voor de begroting.

Aritkelnummer: het nummer van het artikel en/of het detail-nummer Artikelnaam: naam van het begrotingsartikel Artikelonderdeel: naam van het artikelonderdeel Instrument: het financieel instrument (zie: https://rbv.rijksfinancien.nl/begrippenlijst/financiele-instrumenten) Detail: geeft het detail, programma of de regeling weer.

% Juridisch verplicht is: hoeveel van de uitgaven van het artikelonderdeel al juridisch verplicht is (en daarmee niet geamendeerd kan worden). Indicatie grote uitv. Dnst op art.: De indicatieregel of er een bepaalde grote dienst is geboekt op een bepaalt artikel, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, douane etc. V/U/O: geeft het type bedrag weer. V = verplichting, U = uitgave, O = ontvangst

Bedrag t-2: realisatiestand twee jaar voor het begrotingsjaar Bedrag t-1: geraamde realisatiestand één jaar voor het begrotingsjaar Bedrag t: het geraamde bedrag van het begrotingsjaar (zie kolom jaar) Bedrag t+1: geraamde stand voor het begrotingsjaar + 1 Bedrag t+2: geraamde stand voor het begrotingsjaar + 2 etc.