Dataset

Cijfers veiligheidsindex

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Bijgewerkt 03-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Met de veiligheidsindexen kan de sociale veiligheid van een wijk worden vergeleken met andere wijken en voorgaande perioden. Sociale veiligheid bestaat uit criminaliteit, slachtofferschap, ervaren overlast en onveiligheidsbeleving. Tot en met 2020 werd gebruikgemaakt van één indexcijfer voor de veiligheid in een wijk. Dit cijfer was een middeling van verschillende deelindexen. Vanaf 2021 worden de verschillende indexen naast elkaar gepresenteerd, die ieder een ander aspect van sociale veiligheid belichten.Deze vier indexen zien er als volgt uit:

1. Geregistreerde criminaliteitsindex. Deze index bestaat uit politiecijfers (misdrijven) over high impactcriminaliteit (zoals overvallen, straatroof en bedreiging) en veelvoorkomende criminaliteit (zoals zakkenrollerij, fietsendiefstal en drugshandel).

2. Gerapporteerd slachtofferschap index. Deze index bestaat uit antwoorden op vragen uit de Veiligheidsmonitor over ervaren slachtofferschap van criminaliteit. Ook in deze index wordt onderscheid gemaakt naar high impact slachtofferschap en veelvoorkomend slachtofferschap. Daarnaast wordt in deze index slachtofferschap van digitale criminaliteit meegenomen, zoals hacken, identiteitsfraude en phishing.

3. Ervaren overlastindex. In deze index worden overlastmeldingen van bewoners bij de politie en/of de gemeente en antwoorden op vragen uit de Veiligheidsmonitor over overlast gecombineerd. Deze index bestaat enerzijds uit personenoverlast (onder andere jeugdoverlast en geluidsoverlast) en anderzijds uit verloedering (onder andere rommel op straat, onderhoud van straatverlichting en hoe schoon/vies een buurt is).

4. Onveiligheidsbelevingsindex. Deze index is volledig gebaseerd op enquêtegegevens uit de Veiligheidsmonitor met vragen over onveiligheidsgevoelens, risicoperceptie en vermijdingsgedrag.

De vier indexen worden drie keer per jaar voor 115 wijken in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland berekend (gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en gaan steeds over de voorgaande twaalf maanden. De eerste berekening gaat over 2021, het basisjaar. Om vergelijking door de tijd en met andere wijken mogelijk te maken zijn de indexscores in dat jaar op 100 gesteld. Elke wijkscore wordt bij iedere meting afgezet tegen deze basiswaarde. Zo is eenvoudig te zien wat de ontwikkelingen zijn op verschillende veiligheidsaspecten en welke wijken hoger of lager scoren dan het regiogemiddelde. Hoe de nieuwe veiligheidsindexen zijn opgebouwd, is terug te lezen in het verantwoordingsdocument.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Veiligheidsindex 2021-2023

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Vergelijkingsbestand Veiligheidsindex

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Veiligheidsindex 2014-2020 oude berekening

XLSX CC-BY (4.0)

unknown