type-icon

DATASET

Archeologische waarden en verwachtingen Den Haag

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Gemeente 's-Gravenhage
Licentie CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 11-07-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservices (1)
  • Downloadbare bestanden (5)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

* **Beschrijving:** Op deze kaart is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief. Zo wordt aangesloten bij de nieuwe wetgeving en het onderliggende Europees Verdrag van Malta, die beogen archeologie vast onderdeel te laten zijn van de besluitvorming over de ruimte.
* **Bron:** gemeente Den Haag
* **Beperkingen:** Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
* **Mogelijkheden:** Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
* **Viewer:** https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a97a1d94b3f840518f2ec15f911f638e
* **Coördinatenstelsel:** RDnew. De KML is WGS84

Bestemmingspagina: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/archeologischewaarden

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: support@civity.nl

Webservices

archeologischewaarden.json

JSON CC-0 (1.0)

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/65d9001c-4aaa-4c8b-ae99-4ea30e31f8b4/resource/c601d729-33f7-4749-b397-2202e3feb478/download/archeologischewaarden.json

Hierop is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief.

Downloadbare bestanden

archeologischewaarden.zip

ZIP CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/65d9001c-4aaa-4c8b-ae99-4ea30e31f8b4/resource/b1a8cc09-94e8-4841-9e3d-032a7c0854ce/download/archeologischewaarden.zip

Hierop is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief. Shapefiles.

archeologischewaarden.csv

CSV CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/65d9001c-4aaa-4c8b-ae99-4ea30e31f8b4/resource/43f3f316-7d9e-42dd-a1ff-5e91c5083f2b/download/archeologischewaarden.csv

Hierop is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief.

Voorbeeld

archeologischewaarden.xlsx

XLSX CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/65d9001c-4aaa-4c8b-ae99-4ea30e31f8b4/resource/c1eb7f8e-eb03-4837-950f-701697fbde27/download/archeologischewaarden.xlsx

Hierop is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief.

archeologischewaarden.html

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/65d9001c-4aaa-4c8b-ae99-4ea30e31f8b4/resource/4cc4684b-8ee4-428e-8f2c-e0015e02df07/download/archeologischewaarden.html

Hierop is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief.

archeologischewaarden.kml

KML CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/65d9001c-4aaa-4c8b-ae99-4ea30e31f8b4/resource/359d243a-7a4d-411f-ad2a-88ec33dc9ea1/download/archeologischewaarden.kml

Hierop is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief.

Metadata

Exporteer als RDF