Dataset

Bovengronds hoogspanningsnet (OGV, 2010) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Op 2 juni 2010 is door Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 12 is het bovengronds hoogspanningsnet aangegeven. Het bestand is overgenomen uit "Nederlandse bovengrondse hoogspanningsnet".

Contactinformatie
Naam: Team Bestuur en Concernzaken, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K12_BOVENGR_HOOGSPAN_L

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Bovengronds hoogspanningsnet (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K12_BOVENGR_HOOGSPAN_L

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Bovengronds hoogspanningsnet (OGV, 2010) (historie)